Algemene Voorwaarden - Vergaderruimte Drachten

Onderdeel van Eigen Regie Friesland

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Vergaderruimte Drachten, hierna te noemen "verhuurder", en de huurder van de vergaderruimte, hierna te noemen "huurder".

2. Reservering en Betaling

 1. Reserveringen dienen schriftelijk of via digitale communicatie te geschieden en zijn pas definitief na schriftelijke of digitale bevestiging door de verhuurder.

 2. De huurprijs en eventuele bijkomende kosten dienen voorafgaand aan de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Annulering

 1. Bij annulering van een reservering door de huurder zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

 2. De huurder dient annuleringen schriftelijk of via digitale communicatie door te geven aan de verhuurder.

4. Gebruik van de Vergaderruimte

 1. De vergaderruimte dient te worden gebruikt conform het overeengekomen doel, zoals beschreven in de reservering.

 2. De huurder dient de vergaderruimte in dezelfde staat achter te laten als waarin deze werd aangetroffen, inclusief het opgeruimd achterlaten van afval.

 3. Het is niet toegestaan om de vergaderruimte te gebruiken voor illegale, immorele of gevaarlijke activiteiten, of activiteiten die de goede naam van de verhuurder schaden.

 4. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de vergaderruimte of eigendommen van de verhuurder die tijdens de huurperiode ontstaat door zijn of haar toedoen of nalatigheid.

5. Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder tijdens de huurperiode.

 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van de vergaderruimte door de huurder of zijn/haar gasten.

6. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden, is de verhuurder gerechtigd om de reservering te annuleren of de huurperiode te verschuiven zonder enige aansprakelijkheid jegens de huurder.

7. Toepasselijk recht

Op alle huurovereenkomsten en geschillen tussen de verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

8. Aanvang

Aanvang van de huurperiode vindt plaats 15 minuten voor de gereserveerde tijd. Dit biedt de huurder de gelegenheid om zich voor te bereiden op de vergadering of bijeenkomst en eventuele last-minute voorbereidingen te treffen. De vergaderruimte zal op dat moment beschikbaar zijn voor de huurder om gebruik van te maken.

Door het maken van een reservering bij Vergaderruimte Drachten, onderdeel van Eigen Regie Friesland, verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.